Protectia contra radiatiei LASER

 

Radiatia LASER face parte din categoria de risc a radiatiilor neionizante.
Exista o probabilitate redusa de ranire, insa ranile provocate de radiatia optica intensa pot fi grave si cu consecinte ireversibile.

Riscuri directe:

 • orbire temporara sau permanenta prin expunere la intensitate luminoasa vizibila si invizibila;
 • arsura directa prin expunerea la radiatie laser intensa;
 • leziuni cutanate la expunere prelungita la radiatie UV (in cazul laserilor UV);
 • expunere prelungita la radiatie X (in cazul generarii de radiatie X);

Riscuri indirecte:

 • risc de incendiu prin expunerea materialelor inflamabile;
 • emisie de substante toxice, substante cancerigene, nanoparticule etc. in timpul experimentelor cu laser;
 • risc de electrocutare datorita surselor de alimentare a laserilor;
 • risc asociat radiatiilor ionizante in cazul laserilor de foarte mare putere in experimente de producere de particule accelerate (electroni, protoni).

Indicatoare pentru semnalarea pericolelor LASER 
și recomandarea echipamentului individual de protecție 

 

Indicatoare Risc Laser

 

Clasificarea laserilor dupa gradul de risc de accident

Clasa 1M
Sigură pentru ochi neprotejați în condiții previzibile de operare, dar pot fi periculoase dacă utilizatorul priveste fasciculul laser  prin dispozitive optice (lupe sau telescoape).

Clasa 2
Produse laser care emit radiații vizibile și sunt sigure pentru expuneri de moment, chiar și atunci când se utilizează instrumente optice, dar pot fi periculoase atunci când se privește direct în fascicul. Produsele laser de clasa  2 nu sunt automat sigure pentru ochi, dar se presupune că se obține o  protecție adecvată prin reacțiile normale de respingere, inclusiv mișcarea capului și reflexul de clipire.

Clasa 2M
Produse laser care emit fascicule laser și sunt sigure numai pentru expuneri pe termen scurt cu ochiul neprotejat; pot apărea leziuni oculare în cazul expunerilor prin lupe sau telescoape. Protejarea ochilor se face prin reacții de respingere, inclusiv reflexul de clipire. 

Clasa 3R

Privirea directă în fascicul poate fi periculoasă, dar riscul practic de rănire este relativ redus în majoritatea cazurilor de expunere scurtă și accidentală; totuși, poate foarte periculoasă în cazul utilizării improprii de către persoane neinstruite. Riscul este limitat ca urmare a comportamentului natural de respingere în cazul expunerii la lumină strălucitoare, în cazul radiațiilor vizibile, și prin reflexe naturale la încălzirea corneei, în cazul radiațiilor infraroșii îndepărtate. Laserele din clasa 3R se utilizează fara protectie numai atunci când privirea directă în fascicul este puțin probabilă.

Privirea fasciculelor produselor laser din clasele 2, 2M sau din clasa 3R cu fascicul vizibil poate provoca orbire și menținerea imaginii pe retină, în special în lumină ambiantă redusă. Aceasta poate avea implicații indirecte asupra sănătății generale, care apar ca urmare a afectării temporare a vederii sau a reacțiilor de surprindere. Perturbarea vederii poate foarte periculoasă atunci când se execută operațiuni riscante, precum operarea unor utilaje, lucrul la înălțime, lucrul cu curent electric de înaltă tensiune sau conducerea de autovehicule.

Clasa 3B

Este periculoasă pentru ochi dacă aceștia sunt expuși la fasciculul direct în interiorul distanței nominale de risc pentru ochi (DNRO). Privirea reflexiilor difuze este în general sigură, cu condiția ca ochiul să se afla la o  distanță de cel puțin 13 cm de suprafața de difuzare, iar durata de expunere să fi mai mică de 10 s. Laserele de clasa 3B care se apropie de limita superioară a clasei pot produce leziuni minore ale pielii sau pot provoca aprinderea materialelor inflamabile.

Clasa 4

Produse laser în cazul cărora privirea directă și expunerea pielii este periculoasă atunci când are loc în interiorul distanței de risc și în cazul cărora și privirea reflexiilor difuze poate fi periculoasă. Aceste lasere mai prezintă adesea și pericol de incendiu.

Majoritatea sistemelor laser instalate la CETAL sunt din clasa 3B și clasa 4. Acestea vor fi operate exclusiv de persoanele instruite, membri echipei CETAL.
Persoanele externe pot participa la experimentele cu aceste sisteme laser numai in prezenta unei persoane din CETAL care a fost instruita sa opereze acel sistem laser.
Pentru fiecare sistem laser  din clasa 3B și clasa 4 instalat  si pentru experimentele cu acel sistem se face o evaluare prealabilă a riscului, prin care să se determine măsurile de protecție necesare pentru operarea în condiții de siguranță. 

 

Rana produsa de laser clasa 4,
putere 800 mW 445 nm.

Sursa: http://www.megagreen.co.uk
>>

Pata permanenta pe retina produsa de laser clasa 4,
 putere 1 watt, 445 nm. 

Sursa: laserpointersafety.com
<<

 

Prezentarea materialelor de protectie laser

 • ochelari de protectie laser
 • panouri de protectie
 • indicatoare, semne de avertizare ...

Reguli pentru siguranta la risc laser 

 • Numai personal instruit și/ sau autorizat poate lucra cu laserul. Directorul CETAL (șeful de laborator) și Ofițerul cu securitatea laserului autorizează persoanele care pot lucra cu laserul.
 • Toți utilizatorii laserului trebuie să fie familiarizați cu modul de operare al acestuia, precum și cu regulile de siguranță ce se impun.
 • NICIODATĂ nu trebuie apropiați ochii de axa fascicolului laser (chiar și cu ochelari de protecție).
 • Calea fascicolului se fixează mai jos sau mai sus față de nivelul ochilor atunci când operatorii laserului se află “în picioare” sau „așezat”. Nu se direcționează fascicolul laserului spre alte persoane.
 • Carcasele de protecție ale laserului, sau dispozitivele de blocare ale acestuia NU trebuie deteriorate.
 • Trebuie eliminate toate materialele reflectorizante din vecinătatea drumului fascicolului laserului.
 • Nu se folosesc instrumente de vizualizare pentru a privi direct într-un fascicul laser sau reflecție speculară. Dacă acest lucru este necesar, se instalează un filtru adecvat în ansamblul elementelor optice.
 • Nivelul luminii ambientale se păstrează atât de puternic încât să permită desfășurarea operațiile necesare.
 • Când se efectuează operațiuni cu lasere de mare putere niciodată nu lucrează o singură persoană.
 • Nu li se permite accesul vizitatorilor în laboratorul unde se efectuează un experiment cu laserul fără ca aceștia să fie mai întâi instruiți cu privire la protocoalele specifice CETAL, la regulile de siguranță și fără ochelari de protecție adecvați. Aceștia vor fi escortați, pe tot parcursul vizitei, de personal calificat.
 • Pentru abateri de la aceste proceduri este necesară aprobarea Ofițerul cu securitatea laserul.
 • ...

Procedura in caz de incident

 • În cazul oricărei defecțiuni tehnice sau altă situație care constituie pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională se anunță șeful de laborator și Ofițerul cu securitatea laserului.
 • La apariția unui pericol iminent de producere a unui accident trebuie oprit lucrul și se anunță șeful de laborator și Ofițerul cu securitatea laserului.
 • În caz de urgență, trebuie, pentru asistență, să se apeleze telefonic numărul 112.
 • Personalul de intervenție de urgență va fi direcționat către locul incidentului, dacă este necesar.
 • În laborator se află un buton Oprire de urgență pentru a închide puterea în laborator.
 • Se anunță șeful de laborator și Ofițerul cu securitatea laserului.

 

Bibliografie:
1. Norme generale de protectia muncii - TITLU VI - Mediul de munca - CAPITOLUL X  Radiatii neionizante
2. NSSM 34 - Norme de securitate a muncii pentru activitatile care utilizeaza surse generatoare de radiatii neionizante
3. Ghid neobligatoriu de bune practici privind aplicarea Directivei 2006/25/CE (Radiații optice artificiale)